diumenge, 18 de desembre del 2011

L'HOME QUE VA DESPLEGAR MIL CORS

Anem a veure un video sobre l'home que va esbrinar com és i com funciona realment el cor: Francisco Torrent Guasp, encara que tothom el coneixia més per ...Paco.

www.tv3.cat/videos/900209

El fetge: el gran desconegut

El treball es lliurarà el dia 18 de gener, sense excepcions.

El contingut ha de basar-se en :
Anatomia del fetge
Fisiologia del fetge
Vesícula biliar: anatomia, fisiologia

Recordeu que un treball ha de contenir sempre: portada, índex i bibliografia


BONES VACANCES!!

diumenge, 13 de novembre del 2011

FUNCIONAMENT DE L'APARELL DIGESTIU

Per veure el funcionament de l'aparell digestiu complet aneu al següent enllaç http://www.youtube.com/watch?v=LChq3uL4J70

diumenge, 23 d’octubre del 2011

graella teixits


FUNCIÓ

EPITELIAL

Protegir i secretar substàncies

C

O

N

N

E

C

T

I

U

CONJUNTIU

Contacte entre teixits, omplir buits entre òrgans, protecció, sosteniment

ADIPÓS

Reserva, protecció, aïllant tèrmic

CARTILAGINÓS

Esquelètica (on no hi ha ossos o encara no s’han format)

OSSI

Esquelètica, protectora, reserva de calci i formació de glòbuls vermells (hematopoesi)

MUSCULAR

Moviment del cos

NERVIÓS

Rebre i transmetre informació

  • EL TEIXIT CONNECTIU ÉS UN TEIXIT DE SUSTENTACIÓ I INTEGRACIÓ DE L’ORGANISME


CÈL·LULA

EPITELIAL

Petites i unides

C

O

N

N

E

C

T

I

U

CONJUNTIU

Fibròcit i macròfag (histiòcit);

Mastòcit, melanòcit

(poc especialitzades i separades)

ADIPÓS

Adipòcit (gran vacúol que emmagatzema greix)

CARTILAGINÓS

Condròcit

OSSI

Osteòcit (units per conductes calcòfors)

MUSCULAR

Miòcit (abunda mitocondri, REL, actina i miosina)

NERVIÓS

Neurona (dendrites i axó al cos neuronal)

Cèl·lules de la glia (nutrició, sosteniment i defensa); destacar les cèl·lules de Schawnn


SUBSTÀNCIA INTERCEL·LULAR

EPITELIAL

Quasi inexistent

C

O

N

N

E

C

T

I

U

CONJUNTIU

Molt abundant.

Conté aigua, proteïnes, glúcids, fibres.

ADIPÓS

X

CARTILAGINÓS

Quasi sòlida. Formada per fibres de col·làgen i elastina que donen rigidesa.

OSSI

Sòlida. Conté una part orgànica(col·lagen) i una part inorgànica (sals càlciques)

MUSCULAR

X

NERVIÓS

X

X: no té una importància relevant per al funcionament del teixit, per tant, no la tractarem.


Estructures

EPITELIAL

Hi ha 2 tipus: revestiment i glandular

C

O

N

N

E

C

T

I

U

CONJUNTIU

Està per tot l’organisme i no té una forma definida.

Hi ha 3 tipus de fibres proteïques: col·làgen (resistència), elastina (elasticitat, està situada entre fibres de col·làgen) i reticular (resistència, són fibres molt primes).

Segons l’abundància de fibra diferenciem 2 tipus: lax (fibres d’elastina) i fibrós (fibres de col·lagen)

ADIPÓS

X

CARTILAGINÓS

X

OSSI

Hi ha 2 tipus: esponjós (ossos curts i plans i extrem d’ossos llargs, la matriu són làmines entrecreuades els buits de la qual són plens de m.o.roja) i compacte (llargària d’ossos llargs i extern dels plans; la matriu són làmines al voltant dels conductes de Havers que estan recorreguts de vasos sanguinis i nervis).

Cap als 20 anys, la meitat de la m.o.roja s’ha substituit per m.o.groga (l’anomenat moll).

MUSCULAR

Hi ha 3 tipus: llis (contracció involuntària, cèl·lules d’un nucli i fibres proteïques desordenades);

estriat (contracció voluntària, cèl·lules de molts nuclis i fibres proteïques ordenades);

cardíac (contracció involuntària, cèl·lules d’un nucli i fibres proteïques ordenades)

NERVIÓS

X

dilluns, 26 de setembre del 2011

TREBALL DE BIODIVERSITAT

Heu de cercar informació de 2 espècies d'Espanya, però amb 2 condicions:

1ra: que una d'elles sigui un endemisme de les Illes Balears i l'altra sigui un endemisme d'Espanya.

2na: que una d'elles sigui planta i l'altra animal.


Una vegada ja teniu clar les espècies sobre les que voleu cercar la informació, el que heu de tenir en compte en l'informe és:

1. Descripció de l'espècie (hàbitat i situar-lo en un mapa, alimentació, reproducció).

2. Valoració del perill en què es troba (perill d'extinció, vulnerable, ...)

3. Causes que han ocasionat aquest perill.

4. Reflexionar el grau d'importància que té en la cadena tròfica.


Lliurar aquesta feina dins una funda de plàstic el dia 6 d'octubre.

CLASSIFICACIÓ

Per conèixer una mica en què consisteix l'estudi de l'evolució:
http://www.xtec.es/~mcasas26/paginaweb/EVOLUCIOBIO.ppt