dissabte, 24 de març del 2012

Tema 12: Reproducció en les plantes

Aquests esquemes ens donaran una idea dels processos més importants que es donen en la fase reproductiva dels diferents tipus de vegetals:
- MOLSES
- FALGUERES

- GIMNOSPERMES


- ANGIOSPERMES


MOLSES I FALGUERES ---------------------------GIMNOSPERMES I ANGIOSPERMES